NajCenovéPonuky.sk na Facebooku

Celková hodnota dopytov: Kontaktujte nás: 0911 343 324 (Po-Pia:NONSTOP)
Pridať dopyt zadarmo →

Dopyt: Snežné pásové vozidlá na úpravu lyžiarských tratí

Dátum pridania:11. 05. 2011Reagovať na dopyt
Platný do:25. 05. 2011 - platnosť skončila
Stav:Potvrdený a zverejnený
Lokalita:Žilinský - Žilina
Kategória:Auto-moto, predaj, servis
Predpokladaná cena:153 715,00 € bez DPH

Detail dopytu:

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa(ov) špeciálnych vozidiel . Viacúčelové vozidlo určené celoročne na úpravu lyžiarskej bežeckej trasy vrátane zimnej stopy /Viacúčelové pracovné vozidlo definované ako univerzálny nosič prídavných adaptérov a zariadení / s príslušenstvom- 2 ks Prívesný vozík s príslušenstvom - 1 ks Snežné pásové vozidlo pre lyžiarske bežecké trate s príalušenstvom - 1 ks.
Hlavný predmet: 34114000-9.
Doplňujúce predmety: 34143000-1, 34223310-2.
Možné rozdeliť ponuky na časti alebo celok.
Predpokladaná hodnota bez DPH: 153.715EUR
Požadované zábezpeky a záruky

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje pre každú časť osobitne 11.2 Zábezpeka je stanovená vo výške : 1. Časť 3.000,00 EUR, 2. Časť zábezpeka sa nevyžaduje 3. Časť 4 400,00 EUR Spôsob zloženia zábezpeky je presne definovaný v súťažných podkladoch.
Použije sa elektronická aukcia - nie.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady : 20.05. 2011
Úhrada za súťažné podklady - Nie.
Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť : 03.06. 2011 11:00 h.